Branding handler om ledelsesmæssigt fokus

Branding er i min verden en ledelsesfilosofi, som tager udgangspunkt i virksomhedens adfærd. Det er jo ikke de økonomiske nøgletal, der afgør, hvor godt virksomheden klarer sig i konkurrencen. Det tager tid at ændre adfærd, og varige ændringer afspejles ikke i de næste kvartalsregnskaber. Har ledelsen ikke et langsigtet fokus, så starter zig zag kursen, hvor man aldrig giver organisationen tid til at opleve resultatet af de handlinger, der er foretaget, fordi der konstant skal leveres tal til regnearkene. Uanset om man vil tage en filosofi som branding til sig eller ej, så administrerer virksomheden et brand fra det øjeblik, den har fået et CVR nummer.

Det er ledelsen, der sætter kursen. Stærke brands lever i stærke kulturer. Det er således i den kulturelle forankring, at virksomhedens konkurrenceevne udspringer. Branding kræver kulturbærere, der kan kommunikere virksomhedens mål, tro og strategier. ’Walk the talk’ er et helt afgørende ledelsesprincip, og ledelse udøves i dag ikke bag skrivebordet men ude blandt medarbejderne. Moderne ledere er dygtige kommunikatorer. Det handler om at samle holdet, udvikle de enkelte ’medspillere’, og være bevidst om de oplevelser, virksomheden producerer i sine relevante berøringsflader.

Det afgørende spørgsmål er så, hvordan man kommer hertil. Det giver jeg gerne mit bud på ved et uforpligtende møde. Alternativt køb min bog eller klik ind på ovenstående links og læs lidt mere.

.