Oplevelsesregnskabet er en debatbog, der gør op med den talfiksering og kassetænkning, som foregår i mange virksomheder. I stedet for at være styret af mål, bør virksomhederne i stedet fokusere på de indsatser, der investeres for at nå målene. Grise bliver heller ikke tykkere af, vi vejer dem.

  • ”I dag kan ca. 70% af en virksomheds værdi relateres til immaterielle aktiver. I lyset af dette stiller Bosebjerg nogle fundamentale spørgsmål om, hvad der kræves af fremtidens vindervirksomheder i en verden, hvor det er branding, medarbejdere og kunderelationer, der udgør de reelle konkurrenceparametre”
    Steen Ernland, Direktør og Senior Partner i Korn/Ferry International

  • ”Blot de 9 interviews gør denne bog interessant i sig selv. Samtidig rejser Steen Bosebjerg en række spændende problemstillinger i forholdet mellem en virksomheds egentlige værdier og det virksomheden bliver målt på. Oplevelsesregnskabet er en glimrende bog med stof til eftertanke.”
    Claus Kjær Poulsen, Partner i PricewaterhouseCoopers

  • ”Den offentlige sektor må erkende, at vi i dag befinder os i en konkurrencesituation, som bl.a. handler om at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Vi producerer om nogen oplevelser, og det kræver, som Steen Bosebjerg fint redegør for, et helt nyt ’mind set’ fra såvel politikere som medarbejdere.”
    Claus Thykjær, Vicekommunaldirektør i Gribskov Kommune

.